ОПИТАЙ GLIDING и АКРОБАТИКА!

Ваучери за Gliding:

1. ОПИТАЙ GLIDING!

2. GLIDING АКРОБАТИКА – НОВО!

Ваучерите се реализират в зависимост от възможностите на аероклубовете и метеорологичните условия, на разстояния до четири часа от София.

За продажби на тримесечни ваучери и предварителни записвания за реализация звънете на мобилен телефон:

0887 60 78 45